Naslovna » Ponuda » Contex » The New ScanStation

HD Ultra i4250s New ScanStation
Model HD Ultra i4250s New ScanStation predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra i4250s, širine 42", 21,5"-nog “touch screen” LCD nonitora sa kontrolerom koji je baziran na IntelTM Core i7 3.2 GHz procesoru, inkorporiranim softwerom kompatibilnim sa NextImage Repro i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 4 inča u sekundi u koloru i 12 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, za reprografske radnje kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata. Dokupljivanjem licence ovaj skener dobija mogućnost bržeg skeniranja u koloru (8 inča u sekundi).

Detaljnije >>>
HD Ulta i4290s New ScanStation
Model HD Ultra i4290s New ScanStation predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra i4290s, širine 42", 21,5"-nog “touch screen” LCD nonitora sa kontrolerom koji je baziran na IntelTM Core i7 3.2 GHz procesoru, inkorporiranim softwerom kompatibilnim sa NextImage Repro i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 8 inča u sekundi u koloru i 12 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, za reprografske radnje kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
HD 5450 PLUS New ScanStation
Model HD 5450 PLUS New ScanStation predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra HD 5450 PLUS, širine 54", 21,5"-nog “touch screen” LCD nonitora sa kontrolerom koji je baziran na IntelTM Core i7 3.2 GHz procesoru, inkorporiranim softwerom kompatibilnim sa NextImage Repro i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 3 inča u sekundi u koloru i 12 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, a potrbno im je skeniranje veoma širokih planova, kao i za reprografske radnje i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
IQ Quattro 4450 New ScanStation
Model IQ Quattro 4450 New ScanStation predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera IQ Quattro 4450, širine 44", 21,5"-nog “touch screen” LCD nonitora sa kontrolerom koji je baziran na IntelTM Core i7 3.2 GHz procesoru, inkorporiranim softwerom kompatibilnim sa NextImage Repro i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 7 inča u sekundi u koloru i 14 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata. Dokupljivanjem licence ovaj skener dobija mogućnost bržeg skeniranja u koloru (8 inča u sekundi).

Detaljnije >>>
IQ Quattro 4490 New ScanStation
Model IQ Quattro 4490 New ScanStation predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera IQ Quattro 4490, širine 44", 21,5"-nog “touch screen” LCD nonitora sa kontrolerom koji je baziran na IntelTM Core i7 3.2 GHz procesoru, inkorporiranim softwerom kompatibilnim sa NextImage Repro i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 14 inča u sekundi u koloru i 14 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
nazad