Naslovna » Ponuda » Contex » ScanStation Pro

HD Ultra X 6050 ScanStation Pro
Model HD Ultra X 6050 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra X 6050, širine 60", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 8.9 inča u sekundi u koloru i 17,8 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, a potrbno im je skeniranje veoma širokih planova, kao i za reprografske radnje i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
HD Ultra X 6090 ScanStation Pro
Model HD Ultra X 6090 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra X 6090, širine 54", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 17,8 inča u sekundi u koloru i 17,8 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, a potrbno im je skeniranje veoma širokih planova, kao i za reprografske radnje i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
HD Ultra X 4250 ScanStation Pro
Model HD Ultra X 4250 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra X 4250, širine 42", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 8.9 inča u sekundi u koloru i 17,8 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, a potrebno im je skeniranje veoma širokih planova, kao i za reprografske radnje i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
HD Ultra X 4290 ScanStation Pro
Model HD Ultra X 4290 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra X 4290, širine 42", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 17,8 inča u sekundi u koloru i 17,8 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, a potrebno im je skeniranje veoma širokih planova, kao i za reprografske radnje i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
HD Ultra i4250s ScanStation Pro
Model HD Ultra i4250s ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra i4250s, širine 42", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 4 inča u sekundi u koloru i 12 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, za reprografske radnje kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata. Dokupljivanjem licence ovaj skener dobija mogućnost bržeg skeniranja u koloru (8 inča u sekundi).

Detaljnije >>>
HD Ulta i4290s ScanStation Pro
Model HD Ultra i4290s ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera HD Ultra i4290s, širine 42", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 8 inča u sekundi u koloru i 12 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, za reprografske radnje kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
IQ Quattro 4450 ScanStation Pro
Model IQ Quattro 4450 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera IQ Quattro 4450, širine 44", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 7 inča u sekundi u koloru i 14 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata. Dokupljivanjem licence ovaj skener dobija mogućnost bržeg skeniranja u koloru (14 inča u sekundi).

Detaljnije >>>
IQ Quattro 4490 ScanStation Pro
Model IQ Quattro 4490 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera IQ Quattro 4490, širine 44", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 14 inča u sekundi u koloru i 14 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
IQ Quattro 3650 ScanStation Pro
Model IQ Quattro 3650 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera IQ Quattro 3650, širine 36", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 7 inča u sekundi u koloru i 14 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata. Dokupljivanjem licence ovaj skener dobija mogućnost bržeg skeniranja u koloru (14 inča u sekundi).

Detaljnije >>>
IQ Quattro 3690 ScanStation Pro
Model IQ Quattro 3690 ScanStation Pro predstavlja idealnu kombinaciju vrhunskog skenera IQ Quattro 3690, širine 44", 21,5"-nog “touch screen” LCD monitora i postolja podesivog po visini. Sa brzinom skeniranja od 14 inča u sekundi u koloru i 14 inča u sekundi u monohromatskom režimu rada predstavlja idealno rešenje za digitalno arhiviranje i kopiranje dokumenata, mapa i crteža. Zahvaljujući ugrađenim Contexovim tehnološkim unapređenjima kao i brzini i pouzdanosti u radu, ovaj skener je idealan za projektne organizacije, ustanove koje se bave CAD i GIS projektima, kao i sve one koji se bave arhiviranjem dokumenata.

Detaljnije >>>
nazad