Naslovna » Ponuda » Contex » Contex tehnologije: ALE, ATAC

Accuracy Lens Enhancement Technology (ALE)

Kada se posmatraju pikseli kroz kameru, oni teže da budu eliptičnijeg oblika kako se ide ka ivicama sočiva, a kružnijeg oblika u sredini sočiva. Ova anomalija je poznata kao greška sfernog sočiva i u sistem za skeniranje može uvesti netačnost, sa znatnim varijacijama među tačkama na sken liniji.

GIS i drugi profesionalci zahtevaju vrlo veliku stabilnost tačnosti u skeniranim slikama, kao i tačno definisanu maksimalnu devijaciju od 0.1% ili manje. Proizvođači skenera tipično definišu ±0.1% tačnost između dve krajnje tačke sken linije.

Međutim, Contex preciznost skeniranja podiže na viši nivo razvojem patentirane tehnologije.

Accuracy Lens Enhancement Technology (ALE - unapređenje tačnosti sočiva) tehnologija je razvijena za elektronsko ispravljanje greške sfernog sočiva u skenerima sa CCD elementima. Pomoću ALE tehnologije se elektronski čuva preciznost - tačnost - izmedju bilo koje dve tačke sken linije, što prevazilazi i najstrože zahteve današnjice.

Contex je jedini proizvođač skenera koji ALE tehnologiju ugrađuje u celokupnu liniju svojih skenera.Automatic Thickness Adjustment Control (ATAC)

Contex skeneri mogu skenirati originale do 0.6" (15 mm) debljine, kao što su kaširani posteri.

Contex skeneri podržavaju ATAC (automatsko podešavanje debljine) tehnologiju, specijalno razvijenu za znatno olakšan rad sa debelim medijima. Za rad sa ATAC-om je potrebno samo podešavanje visine ploče vođice kako bi se medij uvukao sa adekvatnim pritiskom, dok je kod mnogih skenera neophodno prethodno izmeriti debljine medija, a potom podesiti vođice sa obe strane skenera.

Podešavanje visine vođice je veoma lako, preko panela na skeneru. Vođica će se prvo podići kako bi bilo moguće ubaciti dokument, a zatim će se spuštati dok je senzori automatski ne zaustave. Senzori u skeneru nadgledaju pritisak valjaka na površini originala i pozicioniraju vođicu na optimalnu visinu.

Sa ATAC tehnologijom je omogućeno savršeno prihvatanje najrazličitijih originala, uz veliku uštedu vremena na poslovima koji obuhvataju dokumente različitih debljina.nazad