Naslovna » Ponuda » Dimension 3D Printing

Većina odluka se unapred donese tokom procesa dizajna - obično, prvih 10 % razvoja proizvoda utiče na oko 80% ukupnih troškova. Ove se odluke donose tokom inicijalnog koraka razvojnog procesa - konceptualizacije. Dizajneri i inžinjeri se obično tokom konceptualizacije oslanjaju na 3D CAD softver. Međutim, vrlo često se drugim saradnicima ne mogu preneti svi detalji dizajna samo putem ekrana ili odštampanih crteža.

Funkcionalni 3D modeli, izrađeni na Dimension 3D printerima, omogućavaju i dizajneru i ostalim članovima tima, da donose relevantne odluke koje će rezultovati smanjenjem broja naknadih izmena, boljim dizajnom proizvoda, smanjenjem troškova izrade, i konačno, manjom krajnjom cenom proizvoda.

Ranije su se kompanije oslanjale ili na skupe usluge kompanija za rapidno prototipovanje ili na skupe uređaje koji zahtevaju operatora posvećenog samo njima i dugo vreme obuke. Danas se kompanije odlučuju za jeftine 3D printing sisteme, koji izrađuju kvalitetne modele, što dizajneru omogućava brze iteracije dizajna i testiranje forme i funkcije.

Svi sistemi izrađuju visokokvalitetne delove od ABS plastike koji dozvoljavaju funkcionalno testiranje. Svi sistemi mogu raditi u kancelarijskom okruženju. Ovi mrežni printeri su veoma jednostavni za instalaciju i upotrebu - koristeći Dimension Catalyst™ softver, dizajner jednostavno klikne na dugme "Print" - i model je poslat printeru na izradu. Printer tada pristupa izradi funkcionalnog modela od ABS plastike.

Linija Dimension 3D printera se sastoji od pet desktop printera: Dimension BST 768 i 1200es (Breakaway Support Technology), Dimension SST 768 i 1200es (Soluble Support Technology) i Dimension Elite.BST (Breakaway Support Technology) printeri izrađuju kvalitetne modele od ABS plastike, za koje je nakon izrade potrebno manuelno odva­janje potpor­nih elemenata kreiranih tokom procesa štampe. Kreirani potporni elementi se mogu jednostavno odlomiti rukama.

Dimension BST su najjeftiniji uređaji iz ove kancelarijske linije 3D printera.

Dimension BST 1200es izra­đuje modele od ABSplus materijala.SST (Soluble Support Technology) printeri, poput serije BST, izrađuju kvalitetne modele od ABS plastike, ali imaju automa­tizovani proces uklanjanja potpornih elemenata.

Model se jednostavno postavi u SST stanicu u kojoj se potpore sa modela, koji vibrira u kupki od tople vode i sapuna, skidaju auto­matski.

Dimension SST 1200es izra­đuje modele od ABSplus materijala.Dimension Elite 3D Printer inžinjerima i dizaj­nerima omogućava izradu čvršćih funkcionalnih modela sa finijim detaljima i glatkijom površinom.

Elite koristi novi, jači materijal, ABSplus, koji je za oko 40% čvršći od standardnog ABS-a, te je naročito pogodan za funkcionalno testiranje inhe­rentno krhkih modela.

Dimension Elite radi sa SST tehnologijom.

Modeli:

Dimension BST 768
Modeli do 203x203x305 mm

Dimension BST 1200es Modeli do 254x254x305 mm

Modeli:

Dimension SST 768
Modeli do 203x203x305 mm

Dimension SST 1200es Modeli do 254x254x305 mm

Modeli:

Dimension Elite
Modeli do 203x203x305 mm

Primena
Dizajn i koncepti

Sa Dimension 3D printerom možete brzo i ekonomično preispitati više dizajn koncepata sa celim dizajnerskim timom  >>>

Funkcionalno testiranje

Dimension 3D printeri vam omogućavaju da testirate i formu i funkciju, sa koliko god iteracija dizajna želite, pravo sa vašeg računara - sa funkcionalnim delovima od ABS plastike.  >>>

Smanjenje troškova

Studije su pokazale da vam otkrivanje grešaka rano tokom procesa dizajna može uštedeti hiljade, ako ne i milione.  >>>

Očuvanje konfidentnosti

Dimension 3D printeri izrađuju funkcionalne modele unutar vaše kompanije, što unapređuje sigurnost vašeg dizajna.  >>>

 
 
Masteri za proizvode

ABS modeli načinjeni Dimension 3D printerima se naširoko koriste kao masteri za vakuumsko oblikovanje proizvoda  >>>

Marketing

Modeli izrađeni na Dimension 3D printeru su sjajne marketinške alatke. Impresionirajte vaše klijente funkcionalnim ABS modelima.  >>>

Izrada maketa

Makete vam omogućavaju sagledavanje vašeg proizvoda i uočavanje grešaka u dizajnu pre odlaska u proizvodnju, što štedi i vreme i novac.  >>>

 

nazad