Naslovna » Ponuda » GCC » Sistemi za lasersko označavanje » LFC radna stanica za lasersko označavanje » Dodatna oprema

Opcioni dodaci
Postolje za računar (Screen Frame Module)

Postolje na koje može da se postavi laptop, monitor, tastaura ili miš.

Multi fokus (MultiFOCUS)

MultiFOCUS funkcija definiše više fokusnih rastojanja u skladu sa različitim visinama objekata koji se obrađuju. Radna platforma će se automatski pomerati po Z osi da bi se postigao korektan rezultat markiranja za svaki pojedinačni predmet.

Rotacioni sto (Rotary Table)

Rotacioni sto omogućava istovremeno postavljanje novih objekata za markiranje dok se prethodni obrađuju unutar radne stanice.

Rotacioni dodatak (Rotary attachment)

Korišćenje rotacionog dodatka omogućava preciznu 360° izradu oznaka na okruglim, cilindričnim ili torusnim predmetima. Maksimalni spoljašnji prečnik predmeta je 81 mm, unutrašnji prečnik 70 mm, a težina do 5 kg. Eksterne oznake na torusnim predmetima, kao što je prstenje, se jednostavno i precizno radi uz pomoć potporne šipke za prstenje uključene u komplet.

Sistem za prečšćavanje vazduha (Air Extraction System)

Sistem za prečišćavanje vazduha omogćava izvlačenje gasova i otpadaka iz radne stanice, filtraciju kroz više slojeva ativnih i pasivnih filtera i ponovno vraćanje prećišćenog vazduha u radnu prostoriju. Na taj način se štite osobe koje opslužuju mašinu za markiranje, a takođe se i održava unutrašnja higijena radne stanice i štiti otički sistem.

nazad