Naslovna » Ponuda » SafeNet » Sentinel SuperPro

Zaštitite vaše aplikacije i vašu intelektualnu svojinu Sentinel™ SuperPro hardverskim ključevima i osigurajte zaradu od licenci.Vodeće rešenje u borbi protiv piratstva

Tokom više od deset godina korisnici Sentinel SuperPro ključeva su osigurali sebi oko 4.5 milijardi dolara prihoda štiteći aplikacije od piratovanja. Rainbow Sentinel hardverski ključevi štite veći broj aplikacija nego ijedan drugi ključ. Sentinel SuperPro predstavlja najfleksibilnije, prilagodljivo rešenje za developere koji traže najviši nivo zaštite od piratovanja.Multiplatformski rad

Zaštitite vašu aplikaciju na više platformi jednim potezom u developingu. Koristite Sentinel SuperPro USB ključ za aplikacije pod Windows, Linux ili Macintosh operativnim sistemima. Sentinel SuperPro USB drajver je Windows Hardware Quality Labs sertifikovan za Windows 2000 i Windows XP (32-bitni). Koristite Sentinel SuperPro ključ na paralelnom portu za aplikacije pod Windows, Unix i Linux operativnim sistemima.Laka implementacija

Sentinel SuperPro Shell tehnologija može se brzo ugraditi u vašu aplikaciju i povezati je na SuperPro hardverski ključ, bez dodatnog korisničkog programiranja. Sentinel SuperPro Shell tehnologija može se prilagoditi da podržava probne verzije softvera putem vremenskog ograničenja i ograničenog broja dana.

Za napredniju sigurnost i modele licenciranja integrišite hardverski ključ u vašu aplikaciju koristeći Sentinel SuperPro API-je. Raspoloživi su primeri koda za najpopularnija razvojna okruženja, kao što su Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic i Microsoft .NET.Probne verzije softvera

Možete ponuditi opciju probne verzije vaše aplikacije sa lakom nadogradnjom na punu licencu. Field Activation funkcionalnost omogućava povećanje demo limita, nadogradnju demo na punu licencu i omogućavanje pristupa specifičnim delovima softvera bez slanja novog ključa ili odlaska na teren.Integrisana podrška za USB i paralelni port

Podrška za ključeve na USB i paralelnom portu (ISA ili na PCI adapterskim karticama) nalazi se u istoj programskoj biblioteci. USB ključevi omogućavaju plug-n-play instalaciju transparentnu drugim sistemskim uređajima. štaviše, SafeNet u ponudi ima jedini "low profile" (male širine) zaštitni uređaj - SuperPro 797 sa istom integracijom.Zaštita preko mreže

Mrežna verzija ključa Sentinel SuperPro, Sentinel SuperProNet, štiti klijent/server aplikacije i omogućava monitoring za praćenje korišćenja licenci u mreži. Sentinel SuperProNet za Windows platormu podržava TCP/IP, IPX i NetBEUI, a Sentinel SuperProNet za Linux podržava TCP/IP.Menadžment licenci

Programabilna read/write memorija je raspoloživa za korisnički podesive sigurnosne opcije i menadžment licenci. Opcije menadžmenta licenci su: Demonstration (demonstracione verzije), Pay-Per-Use (iznajmljivanje softvera), Feature-Based Licence (ograničavanje pristupa modulima ili komponentama), Concurrent Network (centralizovani menadžment mrežnih korisnika), Floating Network (fleksibilnost za mrežne korisnike).Vodeće rešenje u
borbi protiv piratstva

Snažan sigurnosni sistem

Integrisana podrška za
USB i paralelni port

Multiplatformski rad

Laka implementacija

Zaštita kroz mrežu

Menadžment licenci


Tehničke specifikacije

  Sentinel SuperPro
Minimalni zahtevi sistema Pentium 90MHz
VGA Monitor (800 x 600 rezolucija)
30 MB mesta na disku
CD-ROM drajv
32 MB RAM
Windows 9x/NT/2000/XP
Multiplatformska podrška AIX
Red Hat LINUX
Sun Solaris
Windows 9x/NT/2000/XP
Macintosh OSX 10.2.x
Podržani kompajleri Autodesk AutoCAD 2000 and 2002
Borland C++Builder 5.0 & 6.0
Borland Delphi 5.0 i 6.0
Compaq Visual Fortran 6.6
COM Object VC 6.0
Java2SE SDK 1.4
Microsoft Visual Studio 7.0 (VB.NET, C#)
Microsoft Visual C++ 6.0
Microsoft Visual Basic 6.0
MetroWerks CodeWarrior 3.0


nazad