Naslovna » Ponuda » SafeNet » Sentinel UltraPro

Zaštitite vaše aplikacije i vašu intelektualnu svojinu Sentinel™ UltraPro hardverskim ključevima i osigurajte zaradu od licenci.Vodeće rešenje u borbi protiv piratstva

Više od 35 miliona aplikacija širom sveta je zaštićeno SafeNet Sentinel hardverskim ključevima. Sentinel ključevi postavljaju standarde u zaštiti softvera od 1984. i štite veći broj aplikacija nego ijedan drugi ključ.Zaštitite svoj profit

Sentinel UltraPro ključevi osiguravaju profit koji bi mogao biti umanjen zbog piratovanja. Korišćenje AES algoritma štiti od hakovanja, a ugrađene su i zaštite od promene drajvera i debagovanja. UltraPro takođe onemogućava "record & playback" hakovanje putem autogenerisanje velikih query tabela.

Fleksibilnost licenciranja koju omogućava UltraPro omogućava vam prodor na nova tržišta. Odlike poput Business Layer API™-ja smanjuju vreme developinga, smanjuju troškove i omogućavaju brz odgovor na korisničke zahteve.Integrisana podrška za USB i paralelni port

Podrška za Sentinel UltraPro ključeve i na USB i paralelnom portu (ISA ili na PCI adapterskim karticama) nalazi se u istoj programskoj biblioteci. USB ključevi omogućavaju plug-n-play instalaciju transparentnu drugim sistemskim uređajima. štaviše, SafeNet u ponudi ima jedini "low profile" (male širine) zaštitni uređaj - kako bi se sprečio problem lomljenja kada korisnici stave laptop u torbu za nošenje.Laka implementacija

Sentinel UltraPro nudi nekoliko načina implementacije. Za veću kontrolu nad sofisticiranim modelima licenciranja, integrišite ključ sa vašom aplikacijom koristeći UltraPro Business Layer API-je. API-ji su prekonfigurisani za modele licenciranja kao što su pretplata, evaluacija ili pay-per-use. Ovi alati smanjuju vreme programiranja zaštite aplikacije za 60% ili više, u poređenju sa drugim rešenjima sa hardverskim ključevima. Smanjenje potrebnog programiranja takođe poboljšava kvalitet implementacije i sigurnost.

Licenciranje se takođe može implementirati kroz Sentinel Shell, koji se može brzo ugraditi u vašu aplikaciju, čak i ako nemate pristup izvornom kodu. Shell se takođe može dodati kao dodatni sloj zaštite.Razna razvojna okruženja

UltraPro vam omogućava zaštitu aplikacija kreiranih u raznim razvojnim okruženjima. Raspoloživi su primeri koda za najpopularnija razvojna okruženja, kao što su Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic i Microsoft .NET.Menadžment licenci

Fleksibilnost licenciranja koju nudi UltraPro omogućava vam razne opcije: Evaluation (demonstracione verzije na određeni broj dana), Feature-Based (ograničavanje pristupa modulima ili komponentama), Pay-Per-Use (naplaćivanje po korišćenju), Standalone (licenciranje specifične mašine), Network (licence se kontrolišu sa centralnog servera).Načini aktivacije

Licence se mogu dostaviti korisnicima putem faksa, telefona, ili e-maila. Jedan ključ se može koristiti za zaštitu više aplikacija. Moguća je nadogradnja na daljinu, kao i aktivacija pojedinačnih modula softvera.

UltraPro omogućava povećanje demo limita, nadogradnju demo na punu licencu i omogućavanje pristupa specifičnim delovima softvera bez slanja novog ključa ili odlaska na teren.Jedinstven developing

UltraPro developerima omogućava programiranje više ključeva odjednom i podešavanje modela licenciranja tokom produkcije softvera. Konfiguracija licenciranja se može menjati bez potrebe za dodatnim menjanjem koda.

Takođe, aktivaciju i nadogradnju ključeva možete poveriti i svom distributeru ili dileru. Key Manager nudi okvir za planirana poboljšanja, uključujući praćenje licenci, menadžment nadogradnji, praćenje inventara i naplatu. UltraPro omogućava podršku vaše aplikacije na više oprativnih sistema. Napredna mirroring tehnologija osigurava izuzetno visok nivo pouzdanosti samo-korekcijom bilo kakvih grešaka koje se mogu pojaviti u komunikaciji sa ključem.Fleksibilno administriranje licenci

UltraPro ključevi omogućavaju mrežnim administratorima da poništavaju licence kako bi se izvršila redistribucija među korisnicima, ili povlačenje neiskorišćenih licenci. Ovo administratorima omogućava kontrolu optimalnog korišćenja licenci u preduzeću. Takođe je podržano deljenje licenci, koje omogućava korisnicima da pokrenu više instanci softvera na istom računaru.Zaštita preko mreže

Mrežna verzija ključa Sentinel UltraPro, Sentinel UltraProNet, štiti klijent/server aplikacije i omogućava monitoring za praćenje korišćenja licenci u mreži.Sentinel UltraPro XM

Sentinel UltraPro XM hardverski ključevi sadrže funkcionalnost UltraPro ključeva, sa dodatom read/write memorijom od 464 bajtova.

UltraPro XM takođe poseduje dodatne sigurnosne odlike, uključujući podršku za sprečavanje brute-force napada.Vodeće rešenje u
borbi protiv piratstva

Unapređena enkripcija

Integrisana podrška za
USB i paralelni port

Multiplatformski rad

Laka implementacija

Zaštita kroz mrežu

Menadžment licenci


Tehničke specifikacije

  Sentinel UltraPro
Programabilna memorija UltraPro: 112 bajtova
UltraPro XM: 464 bajtova
Minimalni zahtevi sistema Pentium II 450MHz
1024 x 768 displej (preporučeno 1152 x 868)
70 MB mesta na disku
CD-ROM drajv
128 MB RAM (preporučeno 256)
Windows NT (SP4)/2000/XP/Server 2003
Java 2 Runtime Environment 1.4 ili kasniji
Web browser
PDF file viewer
Multiplatformska podrška Red Hat LINUX
Windows 9x/NT/2000/XP (samo klijent biblioteka)
Macintosh OSX 10.2.x
Podržani kompajleri Borland C++Builder 5.0 & 6.0
Borland Delphi 5.0 i 6.0
COM Object VC 6.0
Java2SE SDK 1.4
Microsoft Visual C++ 6.0
Microsoft Visual Basic 6.0
Microsoft .NET
MetroWerks CodeWarrior 3.0
Form faktori USB
Paralelni port
Low profile paralelni port 797
Sertifikati Sentinel UltraPro USB drajver je Windows Hardware Quality
Labs sertifikovan za Windows 2000 i Windows XP (32-bitni)


nazad