Naslovna » Ponuda » Summa » OPOS 2.0

OPOS (Optical Positioning System) - sistem optičkog pozicioniranja - je omogućen skeniranjem registracionih oznaka na odštampanim slikama. Potom, interno programiranje katera repozicionira podatke za plotovanje i time podešava poziciju i rotaciju. Dodatna ugrađena logika kompenzuje varijacije u skaliranju između printera i katera dinamičkim skaliranjem podataka za plotovanje. Rezultat je visoko automatizovan i pouzdan način sečenja grafike odštampane na vinilu.

OPOS 2.0 je unapređen kako bi poboljšao produktivnost kod opsecanja ponavljanih slika. Korisnicima je omogućeno da opsecaju veće količine slika bez ponovnog slanja plot podataka kateru. OPOS briljira u opsecanju slika u kratkim ili dugim poslovima pomoću funkcije Load Repetitive Sheet. U domenu digitalne štampe, funkcija Load Repetitive Roll automatizuje duge plotove. Obe funkcije dramatično smanjuju intervenciju operatora, dok je očuvana tačnost sečenja koju omogućava OPOS za svaki individualni plot.Markeri

OPOS ima jedinstvenu mogućnost čitanja većeg broja markera tokom rada. Na ovaj način se mogu raditi dugi plotovi bez gubitka tačnosti. Na donjoj slici je prikazana razlika između OPOS-a i drugih sistema za poravnavanje. Gornji red prikazuje tipičan rad sa 4 tačke poravnanja. Donji red prikazuje kako radi OPOS. Leva kolona prikazuje plot kako izgleda na ekranu računara. Srednja kolona prikazuje tipičnu distorziju, dok desna kolona prikazuje kako metode poravnanja (gore: konvencionalne metode; dole: OPOS) ispravljaju distorziju.

Slika jasno pokazuje da sistemi poravnanja sa 4 tačke kreiraju netačnost kontura. OPOS, u zavisnosti od veličine plota i zahtevane tačnosti, može skenirati od 4 do 128 markera!Kopije na više listova

Kada se radi isti plot na stotinama listova, aktiviranje sistema za poravnanje oduzima značajno vreme. Međutim, ako se aktivira funkcija rada sa više listova, OPOS 2.0 sistem čuva poziciju markera sa prvog lista u memoriji. čim se ubaci sledeći list, OPOS 2.0 traži markere oko istih pozicija i počinje sečenje konture. To znači da operater ne mora ponovo aktivirati OPOS i pozicionirati senzor na sledećim stranicama.Više kopija na rolni

Ako je print urađen u više kopija na istoj rolni, OPOS 2.0 se ne mora ponovo aktivirati za svaku sledeću kopiju. Jednostavno podesite broj kopija i razmak između printova, i OPOS 2.0 će opseći konture na svim kopijama bez dalje intervencije operatera.Više plotova na rolni

Naravno, ne moraju svi plotovi biti isti na rolni. Zato OPOS 2.0 ima mogućnost da počne sečenje sledećeg, različitog plota posle prethodnog, bez intervencije korisnika. Ako RIP & Cut softver koji koristite u potpunosti podržava OPOS 2.0, rolne pune različitih printova mogu biti opsečene iz jednog prolaza, što je značajno unapređenje produktivnosti!nazad