Polisa privatnosti

Polisa privatnosti

Efektivna od: 1. februara 2009.

Sadržina:

Naša posvećenost privatnosti

Vaša privatnost nam je važna. Kako bismo što bolje zaštitili vašu privatnost postavili smo ovu polisu koja objašnjava našu politiku rada sa onlajn informacijama, i izbore koje možete da načinite u vezi sa načinom na koji se vaše informacije prikupljaju i koriste. Kako bi ova polisa bila laka za nalaženje, link ka njoj je raspoloživ na svakoj stranici ovog sajta.

Informacije koje sakupljamo

Ova polisa je primenjiva na sve informacije prikupljene ili poslate na Alfa Pro web sajtu. Na određenim stranama možete praviti upite i registrovati se da primate materijale. Tipovi ličnih informacija koje prikupljamo na tim stranicama su:

  • Ime
  • Ime kompanije
  • Adresa
  • Email adresa
  • Broj telefona
Kako koristimo informacije

Informacije koje ste nam dostavili o vama prilikom pravljenja upita ili registracije da primite materijal koristimo samo da bismo kompletirali i odgovorili na upit, ili vam dostavili materijal. Informacije ne delimo sa trećim licima, sem u meri u kojoj je to neophodno da bi se odgovorilo na upit ili dostavio materijal.

Koristimo e-mail adrese koje nam dostavite da odgovorimo na primljene poruke. Te adrese se ne koriste ni za jednu drugu svrhu i ne dele se sa trećim licima.

Koristimo neidentifikujuće, agregatne informacije za bolji dizajn web sajta. Na primer, možemo analizirati unesene ključne reči za pretragu kako bismo popravili pristupačnost određenih oblasti sajta.

Najzad, nikada ne delimo lične informacije koje ste nam ostavili online sa trećim licima, niti ih koristimo na načine nepovezane sa već opisanim, bez pružanja mogućnosti vama da budete upoznati sa takvim korišćenjem ili da se sa njim ne složite.

Naša posvećenost sigurnosti podataka

Kako bismo predupredili neovlašćeni pristup, očuvali tačnost podataka i osigurali korektno korišćenje informacija, postavili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke procedure kako bi se informacije koje se prikupljaju sa web sajta čuvaju na sigurnom.

Naša posvećenost privatnosti dece

Zaštita privatnosti najmlađih nam je naročito važna. Iz tog razloga nikada ne prikupljamo niti čuvamo informacije sa web sajta o osobama za koje zaista znamo da imaju manje od 13 godina, i nijedan deo našeg web sajta nije struktuiran da privuče nikoga ispod 13 godina starosti.

Kako da pristupite ili ispravite vaše informacije

Možete pristupitu svim vašim lično identifikujućim informacijama koje prikupljamo sa našeg web sajta kontaktirajući naš menadžment. Ovu proceduru koristimo kako bi se informacije što bolje čuvale.

Možete ispraviti faktualne greške u vašim lično identifikujućim informacija tako što nam pošaljete zahtev koji na verodostojan način ukazuje na postojanje greške.

Kako bismo zaštitili vaču privatnost i sigurnost, preduzećemo razumne korake kako bismo proverili vaš identitet pre nego što vam odobrimo pristup informacijama, ili ih ispravimo.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate drugih pitanja u vezi sa ovom polisom privatnosti, molimo vas pozovite nas na +381 11 265 2395 ili nam pošaljite e-mail na office@alfapro.co.rs.