Uslovi korišćenja web sajta

Sporazum o uslovima korišćenja Alfa Pro web sajta

Efektivan od: 1. februara 2009.

Hvala vam što ste posetili Alfa Pro web sajt i što čitate naše uslove korišćenja ovog web sajta. Takođe bi trebalo da znate da Alfa Pro sajt ima i polisu privatnosti, koju takođe možete pročitati na ovom web sajtu. Posećujući ovaj web sajt, prihvatate uslove korišćenja definisane u ovom dokumentu. Ovaj sporazum pokriva sledeća pitanja:

Molimo da primetite da se ovi uslovi korišćenja mogu promeniti bez najave, i da oni ogledavaju trenutnu poslovnu politiku kompanije Alfa Pro.

Sadržina web sajta

Alfa Pro će koristiti razumnu količinu napora kako bi ovaj web sajt sadržao tačne i ažurirane informacije. Međutim, zbog prirode Interneta, Alfa Pro ne garantuje i ne može garantovati tačnost, kompletnost ili autentičnost informacija koje se nalaze na ovom web sajtu, ili da su informacije, tekst, grafika, linkovi, funkcionalnost web sajta i druga sadržina na ovom serveru prikladne za bilo kakvu upotrebu.

Alfa Pro ne garantuje da će funkcionisanje sadržine web sajta biti neprekinuto ili bez grešaka, da će greške biti popravljene, ili da ovaj web sajt ili server koji ga hostuje nemaju viruse ili druge komponente kada informacije pristignu do vas, pošto Alfa Pro ne može da kontroliše protok informacija kroz ovaj medij. Alfa pro ne garantuje niti pravi nikakve reprezentacije koje se tiču upotrebe ili rezultata upotrebe ovog web sajta, materijala na njemu, ili vašeg prenosa bilo kakvog softvera, podataka ili informacija sa web sajta do vas.

Verujemo da su informacije objavljene na ovom web sajtu pouzdane u trenutku objavljivanja. Međutim, ne možemo garantovati da će informacije uvek biti tačne, kompletne i ažurirane. Ovaj web sajt može sadržati tehničke netačnosti ili tipografske greške. Alfa Pro će s vremena na vreme prerađivati informacije, proizvode i usluge koje su opisane na ovom web sajtu, i zadržava pravo da takve promene napravi bez najave.

Odgovornost

Korišćenje ovog web sajta je u potpunosti na vašu odgovornost. Materijali i informacije na ovom web sajtu (uključujući tekst, grafiku i funkcionalnost) su prezentovani bez ikakve garancije, "takvi kakvi jesu". Vaša je odgovornost da evaluirate tačnost, kompletnost i korisnost bilo kog mišljenja, saveta, usluga i drugih informacija raspoloživih na ovom web sajtu.

Alfa Pro stremi ka tome da informacije koje se nalaze na ovom web sajtu budu tačne i pouzdane. Međutim, povremeno može doći do grešaka. Stoga Alfa Pro poništava do punog opsega koji podržava zakon sve garancije, eksplicitne i implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicitne garancije isplativosti i pogodnosti za određenu namenu, za bilo koje pitanje u vezi sa ovim web sajtom, ili za informacije koje su na njemu sadržane.

Do punog opsega koji podržavaju primenjivi zakoni, ni u kom slučaju mogu Alfa Pro, kompanijini agenti, zaposleni, direktori, službenici ili povezane kompanije biti odgovorne za bilo kakvu štetu nanetu bilo kojoj osobi, nastalu kao posledica korišćenja ovog web sajta, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo kakvu direktnu, specijalnu, incidentalnu, indirektnu ili konsekvencijalnu štetu bilo kog tipa, uključujući ali ne ograničavajući se na gubitak funkcionalnosti, gubitak podataka, gubitak profita, bilo da je postojalo obaveštenje o mogućnosti nastanka takve štete ili ne, baziranu na bilo kojoj teoriji odgovornosti, koja se povezuje sa korišćenjem ili performansama ovog web sajta ili informacija koje se na njemu nalaze. Nismo odgovorni za bilo kakvo detrimentalno oslanjanje koje bi se moglo postaviti na ovaj web sajt ili njegovu sadržinu.

Intelektualna prava

Ovaj web sajt je raspoloživ za vaše lično pregledanje i Alfa Pro zadržava sva prava na tekst, dizajn, grafiku, animacije i logoe koji se nalaze na ovom web sajtu, pri čemu tekst, dizajn, grafika, animacije i logoi koji su u vlasništvu kompanija-principala ostaju u njihovim respektivnim vlasništvima i koriste se sa dozvolom i na način specificiran u njihovim odgovarajućim dokumentima.

Modifikacija materijala ili korišćenje materijala za bilo koju drugu namenu predstavlja povredu intelektualnih i drugih svojinskih prava Alfa Pro. Zabranjeno je korišćenje tih materijala na bilo kom drugom web sajtu ili u umreženom kompjuterskom okruženju.

Bilo koja povreda naših prava će rezultovati odgovarajućom zakonskom akcijom. Alfa Pro ne prihvata odgovornost koja bi mogla da nastane neautorizovanom reprodukcijom ili korišćenjem informacija sa ovog sajta.

Izdaje se dozvola da se štampaju kopije delova ovog web sajta, i da se ovaj web sajt razgleda i da se po njemu navigira putem kompjutera sa HTML browser softverom, isključivo za ličnu upotrebu. Izričito je zabranjena bilo kakva komercijalna upotreba ovog web sajta ili bilo kog njegovog dela.

Zaštićena imena

Svi logotipi i registrovani nazivi, imena i usluge su vlasništvo njihovih respektivnih vlasnika.

Alfa Pro sprovodi svoja prava na intelektualnu svojinu. Korišćenje u trgovini drugog tipa sem "fer korišćenja" je zakonom zabranjeno, osim uz postojanje pismene dozvole od kompanije Alfa Pro.

Virusi

Zbog izrazitog porasta izrade i širenja kompjuterskih virusa na Internetu, želeli bismo da vas upozorimo na viruse koji bi mogli da kontaminiraju vaš sistem. Vaša je odgovornost da skenirate sve materijale koje preuzimate sa Interneta. Alfa Pro nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu takvim incidentima.

Alfa Pro ne garantuje i ne može da garantuje da su fajlovi koji su raspoloživi za preuzimanje sa ovog web sajta čisti od virusa, "worm" virusa, "Trojan horse" virusa ili drugog programskog koda koji ima kontaminirajuće ili destruktivne osobine. Alfa Pro ne pravi apsolutno nikakvu garanciju ili reprezentaciju u pogledu fajlova koji su raspoloživi za preuzimanje na ovom web sajtu. Ni u kom slučaju će Alfa Pro biti odgovoran ni vama ni bilo kome drugom za bilo koju donetu odluku ili akciju koju ste uradili vi ili bilo ko drugi, oslanjajući se na rezultate koji su proizašli korišćenjem fajlova preuzetih sa ovog sajta.

Povezani web sajtovi

Drugi Internet ili web sajtovi, koji mogu pružiti mogućnost pristupa ovom web sajtu putem hipertekstualnih linkova ("hiperlinkova") su u potpunosti nezavisni od ovog web sajta. Linkovi na druge Internet ili web sajtove sa ovog sajta su uključeni kao pogodnost za naše posetioce. Alfa Pro ne garantuje tačnost informacija na tim drugim sajtovima niti preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržinu ili prezentaciju povezanih web sajtova.

Alfa Pro ne može garantovati da će hiperlinkovi postavljeni na našem web sajtu biti tačni u trenutku vašeg pristupa. Štaviše, web sajtovi na koje pokazju hiperlinkovi su nezavisno razvijani i najverovatnije održavani od strane jedne ili više osoba nad kojima Alfa Pro nema nikakvu kontrolu. Alfa Pro ne može da nadgleda i ne nadgleda sajtove koji pokazuju na Alfa Pro web sajt, niti bilo koji prenos koji se odigrava kroz respektivne web stranice ili news grupe. U tom smislu, Alfa Pro ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržinu bilo kog sajta referenciranog bilo kojim hiperlinkom. Alfa Pro veruje da je postavljanje raspoloživih hiperlinkova na javno pristupačne web stranice legalno dopustivo i konzistentno sa uobičajenim očekivanjima onih koji koriste Internet.

Referentna legislatura

Primenjivi zakoni Republike Srbije su referentni za interpretaciju, validnost i efekte ovih Uslova korišćenja, i bilo kakvog vida korišćenja ovog web sajta, bez ulaska u bilo kakve principe konflikata zakona. Ako se bilo koja tačka ovog sporazuma ispostavi kao nezakonita, poništena, ili zbog bilo kog razloga nemoguća za sprovođenje, onda se ta tačka posmatra kao odvojena od ovog sporazuma, i ne utiče na validnost i mogućnost sprovođenja ostalih tačaka sporazuma. Vi se ovom prilikom slažete sa svim tačkama ovog sporazuma, i prihvatate neeksluzivnu jurisdikciju legislature Republike Srbije u bilo kakvoj akciji ili dešavanju instituiranom ili povezanom sa ovim sporazumom ili vašim korišćenjem ovog web sajta.