Naslovna » Ponuda » SecuTech » UniKey STD

STD

Koristeći savremene tehnologije naprednog dizajna mikroprocesora i softvera, Secutech Solution Inc. vam nude pouzdano i isplativo rešenje za zaštitu intelektualne svojine.

Unikey je inovativni proizvod, nastao iz potrebe za uređajem za zaštitu softvera, lakim za korišćenje i implementaciju i pouzdanim u radu. Unikey je hardverski ključ bez drajvera, dizajniran i razvijan na osnovu godina iskustva na polju informacionih tehnologija.Zašto Unikey?

Unikey je jednostavan za rad i korišćenje, što štedi vreme i energiju; nudi visok nivo zaštite i sigurnosti; visok nivo pouzdanosti u radu; daleko je jeftiniji od sličnih rešenja na tržištu, što ga čini veoma isplativim.Bez drajvera

Unikey je hardverski ključ koji ne zahteva instalaciju drajvera - operativni sistem će sam instalirati drajver, što je naročito pogodno sa stanovišta korisnika.Fleksibilna memorija

Veličina osnovne memorije je do 4K. Celokupna memorija je enkriptovana, a prilikom komunikacije sa aplikacijama obavlja se CRC provera. Memorija se može koristiti za zaštitu i kontrolu licenci.Lako korišćenje

Unikey API-ji su jednostavni, ali snažni, i jednostavni za implementaciju čak i bez bogatog iskustva u programiranju. Unikey Enveloper može zaštititi aplikaciju bez ikakvog dodatnog programiranja. Unikey Console omogućava efikasan način upravljanja distribucijom softvera i editovanja Unikey ključeva. U SDK-u se nalaze brojni primeri u različitim programskim jezicima, tako da možete lako implementirati svoju metod zaštite i kontrolu licenciranja.Visok nivo sigurnosti

Celokupna komunikacija između Unikey ključa i aplikacije je enkriptovana, sa dodatim slučajnim podacima ("noise") za otežavanje krekovanja. Unikey Enveloper koristi anti-debug i anti-dump tehnologije za prevenciju krekovanja. Aplikacija zaštićena Unikey Enveloperom je enkriptovana snažnim algoritmom sa dužinom ključa od 128 bita.Nadogradnja na daljinu

Unikey Remote Update sistem omogućava različite opcije nadogradnje i kontrole licenciranja: možete implementirati iznajmljivanje softvera, demonstracione i evaluacione verzije, aktivaciju modula. Svi podaci isporučeni korisniku su AES 128-bitno enkriptovani i sigurni.Visoka pouzdanost

Lozinke za Unikey se sastoje od 8 bajtova. Možete generisati svoje jedinstvene lozinke. Lozinke se generišu putem seeda od 4 bajta i nereverzibilnog hešing algoritma. Bez znanja seeda, niko ne može generisati istu lozinku.široka podrška za kompajlere

UniKey podržava Visual C++, Visual Basic, Borland C++, C++ Builder, Power Builder, FoxPro, Delphi, MinGW, GCC i bilo koji kompajler koji radi sa DLL/LIB fajlom. U SDK-u možete naći brojne primere na koje se možete referisati.Zaštita softvera

 • Zaštita envelopera
 • Zaštita APIja
 • Zaštita Flash aplikacija sa enveloperom
 • Zaštita video materijala sa UniKey Video Protectorom
 • Ažuriranje preko mreže
 • Rad sa 1 mrežnim korisnikom
 • UniKey SDK za STD i Pro

Hardverska specifikacija

 • Rad bez drajvera (HID device)
 • 64 licencna modula
 • 128 instrukcija za korisnički definisane algoritme
 • 32-bitni GUID
 • Pogodna shema generisanja lozinki
 • Korisnički definisan Software ID
 • 32-bitni tag za ažuriranje preko mreže

Pogledajte uporednu tabelu UniKey ključeva.Rad bez drajvera

Fleksibilna memorija
veličine do 4K

64 licencna modula

128 korisnički
definisana algoritma

Skladištenje tri
128-bitna ključa

Lak za korišćenje

Visok nivo sigurnosti

Nadogradnja na daljinu

Globalno jedinstven
hardverski ID

Visoka pouzdanost

Zaštita Flash aplikacija

Zaštita video materijala

Podrška za
razne kompajlere


Tehničke specifikacije

  Unikey STD
Operativni sistem Windows 98SE, NT, 2000, XP, 2003, Vista,
32bit i 64bit, Linux 2.2, 2.4 i kasniji, MacOS X, FreeBSD
Dimenzije 46.5 x 18 x 4 mm
Težina <10 g
Minimalni radni napon 5V
Potrošnja <=50mA
Radna temperatura 0° do 70° C
Temperatura skladištenja -10° do 85° C
Relativna vlažnost pri radu 0-70% bez kondenzacije
Kućište Tvrda livena plastika, u slučaju otvaranja vidljiva su oštećenja
Trajnost podataka Bar 30 godina
Broj prepisivanja memorijskih ćelija Bar 1,000,000


nazad